Herchamon

แพทย์ในครอบครัวสามรุ่น

เจ้าหน้าที่การแพทย์ของ Herchamon

ความเชี่ยวชาญพิเศษของ Herchamon

หัตถการเพื่อต้านความชรา & หัตถการเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์กว่าวัย

การทำหัตถการหลักที่ Herchamon

นอกจากทำการร้อยไหมเพื่อยกกระชับใบหน้าเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์แบบกึ่งถาวร
และการรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์เพื่อต้านความชราแล้ว เรายังสามารถสร้างผลิตผลจากการปลูกถ
่ายเซลล์ไขมันต้นกำเนิดโดยใช้เซลล์ของตนเองอย่างไม่เหมือนใครให้แก่ผู้ป่วยของเรา

Herchamonสาขาอัปกูจอง